LỘ TRÌNH HỌC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH KINH DOANH TỰ ĐỘNG

Huỳnh Ngọc Thanh – Chuyên gia Marketing Google hàng đầu Việt Nam.

Ngày 1: Xây dựng hệ thống website DẪN ĐẦU TOP 1 trên Google và Master Google Ads.

Ngày 2: 8 bước bán hàng trên Youtube và Youtube Ads.

Ngày 3: Chiến lược Email AutomationRobot bán hàng tự động (AI Call Automation)

Ngày 4✪ Quy trình bán hàng cho 1.000 người

✪ THU HÚT 500 khách/ngày chi phí cực thấp trên Google.

✪ Bí kíp HÒA VỐN quảng cáo Google khi chưa bán sản phẩm.

Ngày 5✪ Quy trình 12 bước vận hành kinh doanh tự động.

✪ Xây dựng Ý TƯỞNG bán hàng triệu đô.

✪ Thực hành 8 Ý TƯỞNG kinh doanh đột phá.

✪ Xây dựng HỆ SINH THÁI kinh doanh thành công.

✪ Kịch bản THUYẾT TRÌNH triệu đô.

✪ Kịch bản CHỐT SALES triệu đô.