TÌM HIỂU DỰ ÁN EDUNETWORK GLOBAL

TÌM HIỂU DỰ ÁN EDUNETWORK GLOBAL

Kinh doanh, Lĩnh vực khác, Marketing
Edunetwork Team leader : võ văn thơm tìm hiểu dự án giáo dục edunetworkglobal tìm hiểu ngay đăng ký ngay https://www.youtube.com/watch?v=yDp4dZowQ5g✪ Edunetwork là gì ?Edunetwork là một nền tảng giáo dục trực tuyến, cung cấp các khóa học về Marketing, bán hàng, tư duy, phát triển bản thân… Các khóa học được đóng gọi theo từng Level, có tất cả 5 khoá với giá từ 50$, 200$ ... Khi mua một trong level bất kỳ, ngoài việc học bạn còn được phép bán nó.  ✪Quyền lợiEdunetwork là kinh doanh khoá học , với các khoá học chất lượng nên bạn sẽ mua để học nó . Sau đó nếu bạn thấy tốt , thấy khoá học hay bổ ích thì Edunetwork sẽ nhượng quyền kinh doanh cho bạn , cho bạn…
Read More